Opracowano dokumentację geologiczną osuwiska w Tymbarku

Dokumentacja geologiczno - inżynierska osuwiska w Tymbarku

W dniu 22 grudnia 2022 r., po zatwierdzeniu przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Starostę Limanowskiego, przekazana została do PZD Limanowa i protokolarnie odebrana, dokumentacja geologiczno – inżynierska dla celów stabilizacji osuwiska w m. Tymbark.

Zadanie pn:” Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark” – zrealizowane zostało przez przedsiębiorstwo „PROGEO” Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza.

Całkowity koszt sporządzonej dokumentacji wyniósł 143 910,00 zł przy dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – w kwocie 115 128,00 zł stanowiącej 80 % kosztów. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Powiatu Limanowskiego oraz Gminy Tymbark wyasygnowane
w proporcjach 50/50.

W oparciu o przedmiotową dokumentację, możliwe będzie podjęcie kolejnych kroków w celu przyszłej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content