Podpisaliśmy kolejne umowy w ramach projektu ROZWÓJ CKZ W POWIECIE LIMANOWSKIM

podpisanie umowy z Wykonawcą

W dniu 13 stycznia br. podpisano dwie umowy w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”. 

Przedmiotem umów jest:

– adaptacja pracowni gastronomicznej w ZSP w Mszanie Dolnej, w tym: roboty przygotowawcze wraz z demontażem urządzeń, roboty rozbiórkowe, , roboty okładzinowe, sucha zabudowa, roboty murarskie,  malarskie, tynkarskie, stolarka otworowa, instalacja elektryczna, dostosowanie instalacji gazowej, wodociągowej, wentylacji wartość robót 128 126,91, w tym dofinansowanie 68 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji, to połowa kwietnia 2021 r.

adaptacja pracowni gastronomicznej w SOSW w Dobrej, polegająca na: demontażu armatury i baterii, skuwaniu płytek ściennych, demontażu okapów i rury wentylacyjnej, wykonaniu podłączenia wody i odpływów do zlewu i umywalki, montażu stołu ze zlewem dwukomorowym, montażu baterii do zlewu, montaż umywalki, wykonaniu oddzielnego zasilania do dwóch kuchenek elektryczno – gazowych i pieca konwekcyjnego, montażu kuchenek i pieca konwekcyjnego, montażu okapów do jednego kanału wentylacyjnego, Wykonaniu i montaż zabudowy okapów z płyt regips, ułożeniu płytek, malowaniu ścian – wartość robót 24 677,07 zł, w tym dofinansowanie 8 497,94 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji, to połowa marca 2021 r.

Zadania realizowane będą przez Wykonawcę robót budowlanych FHU Kruczek Wojciech z Nowego Sącza.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content