Podpisanie umów dzierżawy obwodów łowieckich

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania w Starostwie Powiatowym w Limanowej

28 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów dzierżawnych kołom łowieckim w powiecie limanowskim.

Zgodnie ze zmianą  granic obwodów łowieckich ustalonych uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego XXXVI/479/21 z dn. 10.03.2021 r., umowy dzierżawy obwodów łowieckich w starych granicach z mocy prawa przestają obowiązywać w dniu 31 marca 2022 r. W związku z powyższym Polski Związek Łowiecki zwrócił się do Starosty Limanowskiego o wydzierżawienie obwodów łowieckich w nowych granicach. Starosta wykonując zadania z zakresu administracji rządowej i działając na podstawie Prawa Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów oraz właściwej izby rolniczej, wręczył umowy dzierżawy obwodów łowieckich okres 10 lat.  Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw gospodarki łowieckiej w powiecie.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content