Podpisanie umowy na przebudowę dróg w Niedźwiedziu i Porębie Wielkiej

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Limanowej obyło się podpisanie umów na dwa zadania, na które Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego naboru do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Druga z umów dotyczyła zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedź  i Poręba Wielka  oraz drogi powiatowej nr 1628K  Poręba Wielka – Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90  w miejscowości  Poręba Wielka” i została podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym LIMDROG z Limanowej reprezentowanym przez Macieja Szkarłata.

Odcinkowa przebudowa  drogi powiatowej w miejscowościach NIEDŹWIEDŹ – PORĘBA WIELKA na odcinku ok. 2,8 km począwszy od rejonu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w swoim zakresie będzie obejmować wykonanie: nowej nawierzchni z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 mb i jej wzmocnieniem, wykonanie chodników, przystanków komunikacyjnych, przejść dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym oraz przebudowę skrzyżowania na rondo.

Wykonanie zadania możliwe jest dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach uruchomionego programu pomocowego FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH na rok 2019  w wysokości  50% kosztów kwalifikowanych. Pozostały finansowy udział własny realizacji zadania stanowią środki Powiatu Limanowskiego  i Gminy Niedźwiedź – partnera zadania. Łączna wartość zadania to blisko 6 mln zł.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content