Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego

radni przy stole kancelaryjnym

22 stycznia 2024 r.

W czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

 

 

 

 

Początek obrad: godzina 1100.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości:
  – zapytania Radnych,
  – odpowiedzi.
 5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2024.

PRZERWA W OBRADACH

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej za bezzasadną.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Zapoznanie z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content