Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestnicy wraz ze Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą podczas obrad

14 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Najważniejszym punktem spotkania było dokonanie oceny stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych – „ Ferie 2022”. Podczas posiedzenia omówiony został również plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2022 r. oraz plan reagowania kryzysowego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – organy odpowiedzialne za zdrowie zwierząt i zarządzanie reagowaniem kryzysowym, a także wszystkie konieczne służby, straże, inspekcje i organizacje niezbędne do likwidacji kryzysu – standardy działań w zakresie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt. Posiedzenie zakończyły wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content