Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

31 października 2018 r. w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Limanowski Jan Puchała. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele jednostek i instytucji z terenu powiatu limanowskiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Starosta Limanowski Jan Puchała, który podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaprosił ich do wspólnego dialogu.

Na początku zostały omówione działania podejmowane przez Inspekcję Sanitarną w związku z zawiadomieniami o zanieczyszczeniu sieci wodociągowej oraz o kwestionowanych wynikach badań próbek wody do picia.

Kolejno podjęty został temat dotyczący procedur postępowania ze zwierzętami dzikimi poszkodowanymi w wypadkach drogowych lub ze zwierzętami dzikimi padłymi na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i posesjach. A także kwestia zadań Urzędów Miast i Urzędów Gmin w zakresie zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej.

Na koniec odbyła się ocena stanu przygotowania powiatu limanowskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych – ,,Zima 2018-2019”. Spotkanie zamknęły wolne wnioski uczestników.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content