Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wczoraj tj. 11 czerwca podczas Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Limanowej spotkali się przedstawiciele jednostek i służb mundurowych, aby wspólnie omówić aktualne tematy związane z bezpieczeństwem na terenie powiatu limanowskiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący PZZK Jan Puchała Starosta Limanowski. Następnie głos zabrał Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Dariusz Jeż, który omówił temat związany z aktualizacją i wprowadzonymi zmianami w ,,Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego”.

O dokonanie oceny stanu zagrożenia powodziowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożenia pożarowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu limanowskiego, przewodniczący PZZK poprosił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik, który przedstawił wyniki kontroli obiektów oraz przygotowania podległych sił i środków. Kolejno poszczególni członkowie zespołu dokonali oceny stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich wakacji – ,,Wakacje 2018”.

Dodatkowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej Piotr Mamak, poinformował o przeprowadzeniu kontroli obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu.

Posiedzenie zakończył Przewodniczący PZZK Starosta Limanowski Pan Jan Puchała dziękując za przybycie i przedstawione informacje.

 

 Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

image_pdfimage_print

Udostępnij