Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

 10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył wiceprzewodniczący Jan Palki. Posiedzenie rozpoczął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który przywitał zebranych członków Rady i podziękował im za pracę na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy oraz złożył życzenia noworoczne. W posiedzeniu uczestniczyła także Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z wykazem pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w roku ubiegłym oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej – Marka Młynarczyka, propozycję podziału środków na finansowanie aktywnych programów rynku pracy w 2023 roku oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. Łącznie na ten cel PUP w Limanowej pozyskał prawie 21 mln zł, w tym 16 mln zł z Funduszu Pracy i 5 mln zł  z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszej części obrad Powiatowa Rada Rynku Pracy zaopiniowała kryteria realizacji aktywnych programów rynku pracy oraz zapoznała się z informacją o planowanym naborze wniosków do poszczególnych programów.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content