Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej po raz trzeci zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Przeciw przemocy!”

Nagrodę za pierwsze miejsce przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Monika Nawalaniec- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Małgorzata Frączek – psycholog PCPR w Limanowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej po raz trzeci otrzymało pierwsze miejsce w IX Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Nagrodę przyznano za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanych do różnych grup odbiorców, za podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań.

Nagrodę za pierwsze miejsce przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Monika Nawalaniec- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Małgorzata Frączek – psycholog PCPR w Limanowej odebrali 26 września 2018r. podczas XVI wojewódzkiej konferencji, która odbyła się pod hasłem: „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”.

Spotkanie organizowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie było okazją do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi instytucjami i służbami: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i trzeciego sektora.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content