Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizuje projekt „Czas na prace interwencyjne”

Rekrutacja do projektu: „ Czas na prace interwencyjne”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa,

Termin naboru wniosków od 1-15 października 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej prowadzi  kolejną rekrutację do projektu „Czas na prace interwencyjne”.
Uczestnikami projektu mogą być osoby  w wieku  30 lat i więcej, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Limanowa, mieszkające na terenie powiatu limanowskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych  grup:
– osoby długotrwale bezrobotne ( pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
– osoby w wieku powyżej 50 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie średnie lub niższe)
– osoby z niepełnosprawnościami
– kobietyObecnie przyjmujemy zgłoszenia osób bezrobotnych, spełniających ww kryteria i zainteresowanych przystąpieniem do projektu.
Przyjmujemy również wnioski od pracodawców, którzy wyrażają gotowość zatrudnienia osób w ramach projektu.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków  udzielają pod numerem telefonu: 18 33-37-84  u Koordynatorzy  projektu – Renata Twaróg i Tomasz Golonka

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content