Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu

10 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz biznesowego Powiatu Limanowskiego.

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 w związku z tym 10 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz biznesowego Powiatu Limanowskiego. W wyniku ich wzajemnych i wspólnych konsultacji, wypracowane zostaną założenia do nowej Strategii.

Jest nam niezmiernie miło, że jesteście Państwo dzisiaj z nami w tak licznym gronie. Jestem przekonany, że z Waszym udziałem, wspólnie, wypracujemy dokument, który wytyczy nam prawidłowe kierunki rozwoju oraz będzie również odpowiadał na wyzwania, które przed nami stoją. Życzę Państwu owocnych dyskusji. – powitał uczestników Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu, będąca również Przewodniczącą Zespołu ds. opracowania Strategii Ewa Filipiak, która przedstawiła zebranym kalendarium oraz przebieg dotychczasowych prac związanych z opracowaniem dokumentu – Bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie. Wyrażam głęboką nadzieję, że w tym gronie będziemy się spotykać na kolejnych warsztatach. Bardzo zależy nam, aby nowa Strategia spełniała oczekiwania wszystkich mieszkańców Powiatu Limanowskiego oraz była spójna ze strategiami województwa i kraju – mówiła Przewodnicząca.

Następnie przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa wprowadził zebranych w tematykę oraz bieżące i planowane działania związane z opracowaniem Strategii. Najpierw prezentując przesłanki do budowy nowej Strategii Rozwoju oraz założenia dotyczące procesu opracowania i zawartości tego dokumentu i  kolejno przedstawiając wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Limanowskiego.

W kolejnej części identyfikowano najważniejsze czynniki wzrostu oraz barier rozwojowych Powiatu. Ta część wywołała żywą, merytoryczną i wielopłaszczyznową tematycznie dyskusję wśród zebranych gości, co bardzo ucieszyło organizatorów oraz moderatorów spotkania, ponieważ okaże się ona bardzo przydatna w dalszym toku prac nad dokumentem nowej Strategii.

diagnoza_powiat limanowski

GALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content