Powstaną chodniki w Przyszowej i Rupniowe

dyrektor PZD, wykonawca, starosta, wicestarosta i księgowy PZD podpisują umowy

4 października w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania dwóch umów z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławika  na wykonanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

 

 

Zadanie nr 1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski” – obejmuje budowę chodnika dla pieszych w km 9+400 – 9+885 w miejscowości Rupniów (dł 485 mb) – kontynuacja istniejącego chodnika w kierunku Nowego Rybia.

Koszt zadania: 1 200 000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Limanowa

Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski” – obejmuje budowę chodnika dla pieszych, budowę przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetlaniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt zadania: 380 000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Łukowica

Planowany termin wykonania zadań do końca 2023 roku.

Realizacja przedmiotowych zadań jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 80% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content