Powstanie 10 przejść dla pieszych na terenie powiatu limanowskiego

W piątek 29 października br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się oficjalne podpisanie umów na budowę i przebudowę łącznie 10 przejść dla pieszych na terenie powiatu limanowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W podpisaniu umów uczestniczył I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak oraz przedstawiciele lokalnych samorządowych.

W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego dwóch naborów wniosków na dofinansowanie w 2021 r. zadań powiatowych oraz zadań gminnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie 6 zadań. Zakres projektów obejmuje przebudowę przejść dla pieszych w rejonie kościoła w Męcinie i Pisarzowej oraz w rejonie szkoły w Siekierczynie. Budowę przejść dla pieszych w Niedźwiedziu i Łukowicy oraz budowę i przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic J. Marka i Spacerowej w Limanowej.

Dofinansowanie z RFRD otrzymały również Miasto Limanowa (przebudowa 2 przejść dla pieszych) oraz Gmina Limanowa (budowa 2 przejść dla pieszych). Łączna kwota wszystkich zgłoszonych zadań to 878 970,97 zł a kwota dofinansowania 80% to 703 172,00 zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej dedykowanej w szczególności ochronie pieszych.

W spotkaniu udział wzięli I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Skarbnik Powiatu Limanowskiego Elżbieta Nastałek, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Skarbnikiem Ireną Gawlik, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Skarbnikiem Marcinem Matrasem, Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Sławomir Dyl oraz Agnieszka Siudak Dyrektor Biura Poselskiego Posła n a Sejm RP Wiesława Janczyka.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content