Powstanie chodnik w Ujanowicach

8 maja w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławik na wykonanie zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice – Powiat Limanowski” – ( odcinek dł. 588 mb od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna -Młynne w m. Ujanowice w kierunku m. Sechna – strona strefy przemysłowej).

Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0mb , wykonanie zjazdów, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.
Wartość wykonawcza zadania realizowanego w partnerstwie z Gminą Laskowa wyniesie : 1.400.000,00 zł brutto.

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content