Program Dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój prąd” – trwa przyjmowanie wniosków

Program Dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych "Mój prąd" przyjmowanie wniosków

Od 13 stycznia br. osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie „Mój prąd”  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program skierowany jest do osób wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Składając wniosek można się starać o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

O dotacje w programie „Mój prąd” można się ubiegać jeżeli:

  • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  •  instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • wydatki poniesione są od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  •  inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Nabór wniosków potrwa do 18 grudnia 2020 r.

Program Dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych "Mój prąd"

źródło: UG Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content