Przekazano sprzęt służący do cechowania drewna

Przekazanie sprzętu dla Nadleśnictwa

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego przekazali na ręce Nadleśniczych z Nadleśnictwa w Limanowej i Nadleśnictwa w Starym Sączu sprzęt służący do cechowania drewna. Przekazanie odbyło się 25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Zakupiony sprzęt to około 23 tys.  płytek do numerowania drewna stosowanych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Sprzęt został zakupiony w związku z obowiązkiem cechowania drewna przez Starostę. Ocechowanie drewna pozyskanego w lasach jest zadaniem własnym Starosty wynikającym z art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2100 ze zm.) oraz art. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 21.03.1998, nr 36, poz.201). Sprzęt ten został przekazany dla Nadleśnictwa Limanowa w związku z przejęciem tego obowiązku przez Nadleśniczego Nadleśnictwo Limanowa Jana Legutko i Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz Pawła Szczygła w drodze porozumienia.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu do użytkowania przez Nadleśnictwo w Limanowej i Nadleśnictwo w Starym Sączu, uczestniczyli Starosta Limanowski Jan Puchała, Członek Zarządu Agata Zięba oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Limanowej Jan Legutko i Nadleśniczy Nadleśnictwa w Starym Sączu Paweł Szczygieł.

sprzęt dla nadleśnictwa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content