XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej – już za nami!

Już po raz 19. odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, w którym wzięło udział około 400 muzyków z terenu powiatu limanowskiego. Przegląd odbył się 9 czerwca na stadionie „KS Laskovia” w Laskowej. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Laskowej, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Niedzielne popołudnie zgromadziło na stadionie w Laskowej liczną publiczność, która wysłuchała koncertów w wykonaniu dziewięciu Orkiestr Dętych z terenu powiatu limanowskiego oraz Orkiestry Dętej z powiatu tarnowskiego, które zgłosiły swój udział w tegorocznym Powiatowym Przeglądzie. Wraz z mieszkańcami w wydarzeniu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, przedstawiciele Powiatu Limanowskiego Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Wojciech Włodarczyk i Czesław Kawalec oraz Radni Powiatu Limanowskiego: Dorota Stanisławczyk i Grzegorz Wójcik, a także przedstawiciele Gminy Laskowa: Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach, Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Anna Gurgul, Sekretarz Gminy Laskowa Jan Orzeł oraz radni gminni.

Występy Orkiestr oceniała Komisja w składzie: Józef Bartusiak – Muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu, Zespołu Kameralnego Instrumentów Dętych Drewnianych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu oraz Zespołu kameralnego „Sonatina”. Założyciel i dyrygent Sądeckiego Big – Bandu; Waldemar Groń – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura oraz Leszek Łopalewski – wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach przyznając następujące miejsca:

W GRUPIE I – ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Dwa równorzędne I miejsca, pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie po 1700,00 zł., każda przyznano:
Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej,
Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.

II miejsce pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:
Orkiestrze Dętej przy OSP z Męciny.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:
Gminnej Orkiestrze Dętej OSP „Violin” ze Słopnic.

W GRUPIE II – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH
I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1700, 00 zł., przyznano:
Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:
Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:
Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W GRUPIE III – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY
I STOWARZYSZENIACH
I miejsca nie przyznano.

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Laskowa II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:
Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:
Orkiestrze Dętej „Echo Gminy Łukowica”.

Na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła zakwalifikować:
Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
Orkiestrę Dętą OSP z Dobrej.
Orkiestrę Dętą przy OSP z Męciny.
Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej.
Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej.
Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.

 

Wszystkie Orkiestry z terenu powiatu limanowskiego biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, ufundowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Dodatkowo na XIX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej wystąpiła gościnnie Orkiestra Dęta OSP z Siemiechowa, która otrzymała pamiątkową statuetkę i kwalifikację na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu.

Imprezę uświetnił koncert zespołu „KORDIAN”. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Grześki”.

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych jest to wydarzenie kulturalne, którego celem jest popularyzowanie i zwiększenie zainteresowania muzyką wykonywaną przez orkiestry dęte, zaskakującej swoją różnorodnością i bogatym kolorytem. Bardzo cenną wartością konkursu była możliwość wymiany doświadczeń i spotkań muzyków z całego regionu. Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękujemy za wspólna zabawę!

 

GALERIA

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content