Remont drogi w Słopnicach

22 marca 2024 r.

18 marca 2024 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla podpisana została umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławika – na wykonanie zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski”. Remontowany odcinek przebiega od granicy z miejscowością Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników – długości 503 mb.
Zakres prac obejmuje: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika , przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego, uregulowanie spływu wód opadowych oraz utwardzenie bitumicznie pobocza drogi. Koszt wykonania zadania po przetargu: 1.808.100,00 zł. brutto.
Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Partnerem zadania będzie Gmina Słopnice.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content