Rusza odbudowa mostu w miejscowości Świdnik/Owieczka

 W ostatnich dniach przedstawiciele powiatu limanowskiego podpisali umowę na wykonanie robót związanych z odbudową zniszczonego w 2016 roku mostu w miejscowości Świdnik/Owieczka. Umowa została podpisana z właścicielem firmy Budownictwo Komunikacyjne z Nowego Sącza, Walentym Kuśnierzem. W spotkaniu udział wzięli Jan Puchała, Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga wicestarosta, Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu, Marek Urbański dyrektor PZD Limanowa, wraz z Głównym Księgowym Bogumiłem Królem

 

Wykonanie odbudowy mostu usytuowanego na potoku Słomka jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu w wysokości ponad 5 mln 414 tys. zł. ze środków budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych tego zadania. Pozostałe środki finansowe zostały zabezpieczone z budżetu Powiatu Limanowskiego. Wartość zadania zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową  wynosi  ponad 6 mln 768 tys. zł.

Realizacja zadania przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i wybudowanie nowego jedno przęsłowego obiektu mostu w łuku poziomym o konstrukcji sprężonej belkowo –płytowej  wraz z odcinkami dojazdowymi do mostu, umocnieniem brzegów potoku Słomka wraz  z odtworzeniem muru oporowego. Nowy obiekt mostowy będzie dostosowany do obowiązujących parametrów technicznych, w tym – obciążenia  przewidzianego jak dla dróg powiatowych klasy B –  40 ton.

Z uwagi na ograniczony czasowo termin wykonania mostu, czyli do końca listopada br. obszar wykonywania robót mostowych będzie całkowicie wyłączony z ruchu drogowego. Na czas prowadzenia  robót  wyznaczony został objazd pomiędzy Świdnikiem a Naszacowicami  poprzez miejscowości Łukowica, Jastrzębie, Jadamwola, Olszana, Olszanka i Naszacowice i analogicznie w przeciwnym kierunku.

Objazd ten będzie przebiegał po istniejącej dotychczas trasie objazdowej dla pojazdów powyżej  5 ton masy całkowitej pojazdu.  Planuje się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu  z dniem 9 lipca 2018r.

Mając na uwadze konieczność wykonania tej pilnej i długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie z niedogodności komunikacyjnej w związku z koniecznością wprowadzenia objazdu na czas prowadzenia robót, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

       

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content