Spadkowy zasób wody – problemem globalnym

Z powodu zmian klimatycznych prowadzących do wysychania objętych suszą rejonów oraz zwiększenia opadów na obszarach wilgotnych, będziemy świadkami radykalnych zmian cywilizacyjnych. Jedną z nich będzie to, iż niegdyś gęsto zaludnione tereny staną się poważnie zagrożone brakiem wody. Państwami, które do 2040 roku będą najsilniej dotknięte przez poważny i długotrwały niedobór wody są Bahrajn, Izrael, Palestyna, Hiszpania oraz Chile.

Przypominamy!

O ile bez jedzenia można przeżyć około miesiąca, bez wody człowiek nie wytrzyma dłużej niż kilka dni. 28 lipca 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznano za jedno z podstawowych praw człowieka. Dlatego szokujący wydaje się fakt, że 1,1 mld ludzi, a więc co szósty mieszkaniec Ziemi, nie ma dostępu do czystej wody. Z tego powodu, co minutę umiera sześcioro dzieci. Jak prognozuje ONZ sytuacja będzie się pogarszać. Do roku 2025 prawie 2 mld ludzi nie będą miały co pić.
Według Światowej Organizacji Zdrowia korzystanie z zanieczyszczonej wody przyczynia się do rozprzestrzeniania się chorób takich jak malaria, dur brzuszny, cholera, czerwonka i biegunka. Aktualnie z niedostateczną ilością wody zmaga się nie tylko tzw. Trzeci Świat, lecz także kilka europejskich, wysoko rozwiniętych krajów. 90% spośród 748 mln ludzi na świecie, którzy wciąż nie mają dostępu do wody pitnej mieszka na obszarach wiejskich. Kobiety i dzieci z wielu krajów afrykańskich przebywają codziennie ok. 6 km niosąc 20 litrów wody. UNICEF szacuje, że w samej Afryce każdego roku ludzie przeznaczają łącznie 40 mld godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej wody. W XX w. liczba mieszkańców Ziemi wzrosła trzykrotnie, a zużycie wody – aż siedmiokrotnie. Równocześnie globalna produkcja przemysłowa wzrosła pięćdziesięciokrotnie (choć oczywiście nie wszędzie jednakowo: istnieją olbrzymie dysproporcje), dlatego często mówimy teraz o konsumpcjonizmie, który stanowi bez wątpienia jedno z najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych naszej planety.

Poniżej mapa przedstawiająca zagrożenie braku dostępu do wody na świecie w 2040 r.

 

Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’

Źródła:
https://wschodnik.pl/publicystyka/item/2226-do-2040-roku-swiat-stanie-w-obliczu-najwiekszego-niedostatku-wody-pitnej.html
http://www.newsweek.pl/swiat/swiatowy-dzien-wody-brak-wody-przyczyna-wojen-na-swiecie,artykuly,382498,1.html
https://www.maitri.pl/gazetka/my_76/html/woda.htm
https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Niemal-750-mln-ludzi-wciaz-bez-dostepu-do-wody-pitnej

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content