Spotkanie sprawozdawcze OSP w gminie Tymbark

Spotkanie sprawozdawcze OSP Tymbark - Wójt Gminy Tymbark podczas przemówienia

W jednostkach OSP działających na terenie Gminy Tymbark rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze. Ich celem jest ocena wykonania zadań za rok ubiegły oraz wytyczenie głównych kierunków realizacji zadań w roku 2020. Druhowie strażacy udzielają również absolutorium dla zarządów swoich straży.

Pierwsze spotkanie druhów strażaków odbyło się w Podłopieniu i uczestniczyli w nim: Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek, Radni Powiatu Limanowskiego: Beata Krzyściak i Jan Puchała oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej druh Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Stanisław Przybylski oraz Komendant Gminny Strażaków druh Zbigniew Kaptur. Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki złożył druh prezes Jacek Atłas.

W roku 2019, przy wsparciu samorządu gminy i województwa małopolskiego, w ramach programu  Małopolskie Remizy dokonano remontu garażu oraz pomieszczeń socjalnych. Dzięki operatywności członków zarządu straży zakupiono zestaw do ratownictwa drogowego, pompę i kamerę termowizyjną. W realizacji tych przedsięwzięć jednostka otrzymała wsparcie z samorządu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i PSP. Z programu 5000 + zakupiono węże i podpory stabilizacyjne. Druhowie uczestniczyli w 50 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu limanowskiego, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Strażacy nieśli również pomoc mieszkańcom gminy podczas akcji powodziowych.

Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności podziękowania dla wszystkich zebranych i ich rodzinom przekazali: Gospodarz Gminy Tymbark, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark oraz wszyscy zaproszeni goście. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Gminy Tymbark stanowią bardzo ważne ogniwo systemy bezpieczeństwa i życia społeczno-kulturalnego gminy.

Kolejne zebrania odbędą się: 2 lutego – OSP Piekiełko, 9 lutego – OSP Zawadka i 8 marca – OSP Tymbark. Na podkreślenie zasługuje również fakt iż tymbarska OSP w roku ubiegłym uczestniczyła w 107 akcjach ratowniczo-gaśniczych stanowiących największą ilość wyjazdów wśród jednostek powiatu limanowskiego.

image_pdfimage_print

Udostępnij