Spotkanie w ramach grupowej informacji zawodowej

starosta przemawia do bezrobotnych, obok żołnierz i dyrektor PUP

27 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z osobami bezrobotnymi w ramach grupowej informacji zawodowej, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w partnerstwie z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyli Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Marek Młynarczyk dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, Joanna Kroczek kierownik Zespołu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Ewa Matras doradca zawodowy oraz przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu – porucznik Daniel Sroka.
Spotkanie rozpoczął dyrektor Marek Młynarczyk, który powitał wszystkich uczestników. Głos zabrał również starosta Mieczysław Uryga, który zachęcał uczestników spotkania, wiążących swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, do skorzystania z przygotowanej dla nich oferty. Przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu omówił zasady funkcjonowania Centrum oraz warunki rekrutacji kandydatów do różnych form służby wojskowej m. in. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej i zawodowej.
W dalszej części spotkania doradca zawodowy PUP przekazał uczestnikom informacje dotyczące praw i obowiązków osób zarejestrowanych oraz scharakteryzował usługi i instrumenty rynku pracy. Zapoznał osoby z zawodami, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, na podstawie wyników badania Barometr zawodów 2023. Szczególną uwagę zwrócił także na konieczność ciągłego nabywania nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, w związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Nadmienił, iż jednym z fundamentalnych obszarów rynku pracy jest idea „uczenia się przez całe życie”. Spotkanie w ramach grupowej informacji zawodowej było kolejną z inicjatyw realizowanych przez Urząd w ramach Europejskiego Roku Umiejętności 2023.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-promocyjne. Mieli również możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu oraz pracownikami PUP Limanowa.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content