Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

starosta podczas rozmowy z uczniami

29 marca 2023 r. odbyły się pierwsze z cyklu spotkań z młodzieżą ostatnich klas branżowych I stopnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej z doradcami zawodnymi PUP Limanowa Ewą Matras i Agnieszką Bulanda. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej Wojciech Włodarczyk, Joanna Kroczek – kierownik Zespołu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.
Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym rynku pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi. Doradcy przekazali także informacje związane z usługami i instrumentami rynku pracy świadczonymi przez Urząd osobom młodym. Przybliżono również tematykę związaną z rejestracją jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Przekazano informacje dotyczące usług w ramach sieci EURES oraz omówiono metody i sposoby szukania pracy.
Doradcy zawodowi podkreślali, jak fundamentalne znaczenia na obecnym rynku pracy ma idea „uczenia się przez całe życie”. W związku z licznymi zmianami, jakie na nim zachodzą, automatyzacją, szybkim rozwojem technologicznym, cyfryzacją, osoba na nim funkcjonująca jest zmuszona do ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Podkreślono młodzieży, że należy inwestować w swój rozwój i ciągle się doskonalić, aby znaleźć swoje miejsce na zmieniającym się rynku pracy.
Na zakończenie życzono uczestnikom wielu sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. W trakcie spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania doradcom pytań, zgłaszania swoich sugestii, uwag oraz konsultacji. Młodzież otrzymała także opracowane przez Urząd materiały informacyjno-promocyjne.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 25 uczniów.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content