Spotkanie z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu limanowskiego

W dniu dzisiejszym, 30 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej, odbyło się spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w nowo powstałym Krajowym Rejestrze KGW. Organizatorem spotkania był Powiat Limanowski i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Limanowej.  Na spotkaniu przekazane zostały formularze wniosków o wpis do rejestru, a także omówiono szczegółowo zasady rejestracji KGW w nowo powstałym Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i otrzymania dotacji do działalności statutowej.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych przedstawicieli KGW z terenu Powiatu Limanowskiego w spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Limanowski, inicjator spotkania Agata Zięba, członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk, dyrektor Wydziału Promocji Projektów i Przedsiębiorczości Justyna Tokarczyk wraz zastępcą Pawłem Tokarczykiem, współorganizator spotkania, kierownik Agencji Restrukturyzacji i  modernizacji Rolnictwa Jerzy Jabłoński wraz z pracownikiem Justyną Piechnik, oraz Leszek Leśnik, kierownik MODR.

Spotkanie otworzyła Justyna Tokarczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości, która przybliżyła tematykę spotkania Jest to nowa regulacja określająca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich (KGW).  Nowe przepisy umożliwią szybką rejestrację KGW i wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji. W ustawie zaproponowano podniesienie rangi KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną. Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnią niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji.

Zadania KGW: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Podczas spotkania padało wiele pytań m.in. na temat formalnego umocowania i rozliczania takich organizacji? ile KGW może być zarejestrowanych na terenie jednej miejscowości? czy członkami mogą być osoby niepełnoletnie?  Na co mogą być wydatkowane środki pozyskane z jednorazowej dotacji ARiMR?

Dlatego zgodnie z przyjętą ustawą  na  terenie jednej wsi siedzibę może mieć jedno KGW. Jednak Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że „to ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych”. Koło nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru, który ma prowadzić ARiMR. Do rejestru zarejestrowane zostanie koło, które pierwsze zgłosi wpis. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW dla pełnoletnich. Kolejny zapis ustawy mówi, że członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Co z młodszymi mieszkańcami, którzy do tej pory chętnie wspierali działania mam czy babć? Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności KGW mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. „Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła”.

 

Warto przypomnieć że KGW to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie w Polsce jest ich ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.). Organizacje te skupiają ponad milion osób. W Powiecie Limanowskim działa obecnie 68 KGW. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

image_pdfimage_print

Udostępnij