„Stawiamy na EKOlogię”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” z siedzibą w Dobrej  realizuje operację pn. „Stawiamy na EKOlogię”.

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Krakowie podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” na realizacje operacji pn. „Stawiamy na EKOlogię”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Celem operacji jest: „Organizacja edukacyjno – ekologicznych wydarzeń dla najmłodszych mieszkańców obszaru LSR. Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców obszaru LGD w tym także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz ze sprzężeniami w przedziale wiekowym wyższym – starszy wiek szkolny. W ramach realizowanej operacji w okresie 9 kolejnych miesięcy od wrzesień 2021 r. do maj 2022 r. zostanie zorganizowany cykl 44 zajęć warsztatowych z zakresu 9 tematów związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej, m.in:
– 13 warsztatów plastycznych,
– 12 warsztatów stolarskich,
– 13 warsztatów krawieckich,
– 6 warsztatów kulinarnych,
Tematy zajęć warsztatowych:
Wrzesień: „Moja czysta miejscowość”
Październik: „Nasza Ziemia w naszych rękach”
Listopad: „Nie zanieczyszczam środowiska”
Grudzień: „Jesteśmy bliżej przyrody”
Styczeń: „Jak być EKO”
Luty: „Poznajemy, dbamy, chronimy”
Marzec: „Ziemia – planeta, która żyje”
Kwiecień: „Każdy dzień to Dzień Ziemi”
Maj: „Czyste środowisko – nasza wspólna sprawa”

Odbędą się również:
– praktyczne zajęcia związane z recyklingiem i segregacją śmieci
– konkursy ekologiczne z nagrodami dla uczestników,
– imprezy plenerowe,
– wyjazdy edukacyjne związane z poznawaniem piękna przyrody i ochroną środowiska naturalnego.

Wartość projektu 59927 zł.

 

logotypy partnerów projektu

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content