Szkoła Podstawowa w Żmiącej ma nową salę gimnastyczną!

Dzień 11 czerwca 2021 roku zapisze się na stałe w historii Szkoły w Żmiącej i wsi Żmiąca. Tego dnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej przeżywała niezwykłe wydarzenie. Oddana została do użytku wybudowana przy szkole sala gimnastyczna. Inwestycja była realizowana w latach 2019 – 2020 rozpoczęto, a w tym dniu dokonało się jej uroczyste poświęcenie i otwarcie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Radny Powiatu Limanowskiego Stefan Hutek. W gronie gości znaleźli się również przedstawiciele władz gminy Laskowa: Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa oraz radni Radni Gminy Laskowa na czele z Panią Przewodniczącą Anną Gurgul, jak również przedstawiciele władz gmin sąsiednich: Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Andrzej Romanek – Wójt Gminy Łososina Dolna, Bogdan Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa. Nie zabrakło też sołtysów wsi należących do gminy Laskowa na czele z Panem Piotrem Bukowcem  – Sołtysem wsi Żmiąca.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Posłowie na sejm RP – Urszula Nowogórska, Wiesław Janczyk;  Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita,  Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Radny Sejmiku Małopolskiego – Grzegorz Biedroń. Poseł Annę Paluch reprezentowała pani Zofia Bukowiec. Ponadto uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty: Adam Skwarło -Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz Teresa Szczurowska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu .

Warto podkreślić, że wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, którym szkoła szczególnie zawdzięcza wybudowanie nowego obiektu sportowego: Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Tadeusz Szafrański oraz Projektant Pan Grzegorz Liptak . Obecni byli również reprezentanci wykonawcy obiektu, którym była Firma Profes z Rabki Pana Rafała Koniecznego. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół z terenu gminy Laskowa, a także rodzice uczniów szkoły, reprezentowani przez Przewodniczącą Rady Rodziców SP im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej, Panią Małgorzatę Krzyżak. Obecne były także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą KGW Żmiąca – Panią Anną Augustyn.

Wszystkich uczestników uroczystości serdecznie powitała dyrektor SP w Żmiącej mgr Agata Dereń. Wydarzenie uświetnił występ muzyczny  reprezentantki szkoły Sylwia Zelek – Golonka.

Następnie Wojewoda  Małopolski  Łukasz Kmita, Posłowie na Sejm RP – Urszula Nowogórska i Wiesław Janczyk, Adam Skwarło – Dyrektor Delegatury  Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Teresa Szczurowska Wizytator Kuratorium Oświaty, Piotr Stach -Wójt Gminy Laskowa, Radny Gminy –  Jerzy Rosiek, Sołtys wsi Żmiąca – Piotr Bukowiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmiacej – Agata Greń, Przewodnicząca Rady Rodziców -Małgorzata Krzyżak  oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej Marcin Filipek wspólnie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej.

Szczególnie podniosłym momentem było poświęcenie sali gimnastycznej, którego dokonał proboszcz tutejszej Parafii Ks. Marek Wójcik. Następnie Wójt Gminy Laskowa dokonał wręczenia symbolicznego klucza oraz Aktu Oddania Sali na ręce Dyrektor Agaty Greń. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmiącej podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy sali gimnastycznej oraz tym samym udowodnili troskę o uczniów; o ich rozwój fizyczny i umysłowy. Dyrektor szkoły skierowała wyrazy wdzięczności dla sponsorów, przyjaciół szkoły, posłów, władz wojewódzkich, powiatowych, lokalnych,  Inspektorom Nadzoru Budowlanego, wykonawcy, projektantowi za wsparcie finansowe, pomoc, architektoniczną wiedzę oraz fachową pracę.

Składając życzenia Pani Dyrektor zacytowała słowa Świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka.” Podziękowania  zostały przekazane również sponsorom uroczystości: Radzie Sołeckiej wsi Żmiąca, producentom naturalnych soków „Sady Wincenta” Państwu Małgorzacie i Wincentemu Krzyżakom, rodzicom oraz pozostałym darczyńcom.

W części artystyczno-sportowej, uczniowie prezentowali się przed zebraną publicznością. Występ rozpoczął chórek szkolny śpiewający piosenkę „W Żmiącej miło żyć” której towarzyszyła  gra na skrzypcach w wykonaniu naszej uczennicy Klaudii Augustyn. Kolejni występujący sięgnęli do historii szkoły, nawiązując również do dziejów wsi Żmiąca. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności sportowe tańcem z szarfami w olimpijskich kolorach. Zabłysnął również płomień olimpijski. Kontynuacją pokazów sportowych była przysięga sportowca złożona przez trzech reprezentantów uczniów naszej społeczności szkolnej.

Ceremonia otwarcia sali gimnastycznej przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Była ona zwieńczeniem efektów współpracy wielu osób. Od tego momentu inwestycja będzie służyć  społeczności Szkoły Podstawowej w Żmiącej w nadchodzących latach, służąc rozwojowi kultury fizycznej oraz dając dzieciom i młodzieży szansę na rozwijanie talentów sportowych.

Źródło,fot. UG Laskowa, MUW, SP w Żmiącej

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content