Szpital Powiatowy w Limanowej laureatem nagrody głównej 3 edycji Konkursu Lumen 2019.

Konkurs Leaders in University Management – LUMEN to inicjatywa zapoczątkowana w 2015 roku przez firmę doradczo – technologiczną PCG Academia w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich. Kolejne edycje Konkursu odbywają się co dwa lata. Konkurs ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i zagranicy, podczas której dyskutowane są tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych.

Decyzją Kapituły konkursu zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019 przyjmowane były w 3 równorzędnych kategoriach:
·         Rozwój: realizacja projektów przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni
·         Zarządzanie: innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni
·         Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Projekt „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” otrzymał nagrodę główną w kategorii: Współpraca.

Przypomnijmy, że 9 listopada 2017 roku Szpital Powiatowy w Limanowej został włączony do grona podmiotów skupionych w „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”, która zrzesza łącznie 16 małopolskich placówek. Podpisane porozumienie oznacza, iż studenci UJ CM odbywają praktyki i staże studenckie w naszym szpitalu, a uczelnia informuje swoich absolwentów o możliwości zatrudnienia w szpitalu w celu zapewnienia wysokospecjalistycznego potencjału kadrowego.  Ponadto nasza placówka zyskała możliwość podnoszenia, na preferencyjnych warunkach, kwalifikacji swoich pracowników w trakcie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych organizowanych przez UJ CM. „Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących” to projekt będący odpowiedzią na zapotrzebowanie uczelni w zakresie poszerzenia bazy klinicznej. Jego realizację rozpoczęto od spotkań z wybranymi podmiotami leczniczymi, które w sposób zintegrowany miałyby wspierać uczelnię w obszarze praktycznej nauki zawodów medycznych. W wyniku rozmów przygotowano porozumienie, na mocy którego powstało pierwsze w Polsce zrzeszenie podmiotów leczniczych wspierających uczelnię medyczną w procesie dydaktyki i badań naukowych.

Film promujący program „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”: Pobierz film.

Szpital Powiatowy w Limanowej

źrodło: http://szpitallimanowa.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij