Tajemnice dworu Michałowskich w Laskowej odkryte po raz kolejny przez młodych pasjonatów lokalnej historii.

Dwór Michalowskich w Laskowej - warsztaty z 13.06

13 czerwca br. Miało już po raz piaty zrealizowane zostały spotkania z cyklu Odkrywamy tajemnice Dworu w Laskowej, dzięki gościnności obecnego dziedzica Pana Piotra Pawła Michałowskiego oraz współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą, kończącą etap edukacji podstawowej (ósmoklasistami) oraz etap gimnazjalny (ostatnim rocznikiem wygasającego w tym roku gimnazjum). Uczniowie z całej Gminy Laskowa wraz z Nauczycielami (łącznie ok. 160 osób) licznie przybyli do zabytkowego obiektu. Nietypowe lekcje miały na celu zbliżenie młodych ludzi do dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny, co połączone zostało z prezentacją multimedialną i wykładem pt.: „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy!” rodzinne strony z małym, białym dworkiem w Laskowej… dr Katarzyny Marii Pławeckiej.

Gościem Honorowym tegorocznego spotkania była Pani dr Marta Karamańska, pracownik Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która wygłosiła wykład, pt.” Grzeczność językowa wczoraj i dziś”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się wiele na temat bardzo ważnej społecznie roli, jaką spełniają obyczaje grzecznościowe, będące swoistą „grą”, którą prowadzimy przez całe życie, uczestnicząc w życiu różnorodnych grup społecznych – rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej itd. Ponadto, poznaliśmy reguły rządzące zachowaniami grzecznościowymi, na przykład jedną z nich jest podkreślanie zasług osoby, do której się zwracamy a pomniejszanie wartości dokonań własnych. Wykłady były bogato ilustrowane przykładami sytuacji grzecznościowych – powitania, pożegnania, nawiązywanie kontaktu, podziękowania – którym zawsze towarzyszą odpowiednie elementy językowe – dzień dobry, cześć, hej, hejka, do zobaczenia, dozo, co z kościoła? Szczęść Boże itp.

Kluczowym elementem warsztatów było przedstawienie (w zarysie) historii Gminy Laskowa wartych uwagi, zabytkowych obiektów oraz wzajemnych związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością na przykładzie symboliki współczesnego herbu Gminy Laskowa. W zbliżeniu przyglądano się dziejom starego dworu i jego mieszkańców.

Z rozmaitych świadectw wyłaniał się jednostronny, pozytywny obraz obiektu w literaturze i kulturze. Powoływano się przy tym m. in. na zapisy w „Kronice Parafii Laskowa” oraz ciepłe wspomnienia Genowefy Szewczyk – guwernantki, która we Dworze Michałowskich uczyła języka francuskiego i niemieckiego. Podkreślano działalność „Pani dworu” – dziedziczki Marii z Neużilów Michałowskiej, szczególnie zasłużonej dla społeczności lokalnej (i nie tylko). Przywołano również nazwiska i dzieła osób, dla których dwór w Laskowej stał się twórczą inspiracją, m.in. Julii Goczałkowskiej (z domu Lewieckiej, poetki i mieszkanki dworu w XIX wieku); współczesnych mieszkańców Laskowej tj.: Wandy Frączek-Majerskiej (poetki, twórczyni ludowej) oraz Andrzeja Zelka i Marka Szafrańskiego (malarzy).

Organizatorzy wyrażają wdzięczność Pani Marii Pławeckiej-Krzyżak (Dyrektor Banku Spółdzielczego w Limanowej/ O. w Laskowej) – sponsorowi produktów lokalnych, dzięki któremu uczestnicy ze smakiem wspominać będą wydarzenie, w którym wzięli udział.

Tym samym piąte dworskie spotkania kulturalne przeszły do historii, po raz kolejny stając się z pewnością dużą inspiracją dla działań promujących dziedzictwo kulturowe – to materialne i niematerialne – naszego regionu.

Warsztaty w Dworze Michałowskich w Laskowej 13.06

źrodło: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content