Trwa ogólnopolski konkurs na wsparcie rozwoju turystyki

Ogólnopolski konkurs na wsparcie rozwoju turystyki - 2020 - logo

Jeszcze do dzisiaj tj. 24.01 trwają zgłoszenia do udziału w konkursie Ministerstwa Rozwoju, którego celem jest wsparcie krajowej turystyki poprzez podejmowanie różnorodnych projektów i inicjatyw podnoszących konkurencyjność sektora turystyki oraz wzmacniających turystyczny o wizerunku Polski, jak np. renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa turystyki oraz rozwój terytorialnych marek turystycznych. Na te i podobne projekty można otrzymać dofinansowanie do 75% kosztów ich realizacji.

Oferty do dnia 24.01 b.r. mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż 2 lata.

Budżet konkursu wynosi ponad 2,5 mln zł. Okres realizacji zadań: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

źródło: gov.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content