Trwa przyjmowanie wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji - logo

W poniedziałek, 4 października br. w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca trwającego pierwszego naboru wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji.  Nowy program stypendialny Województwa Małopolskiego na celu wsparcie najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów.

Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest również wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów z naszego województwa.

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2021/2022 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:

* dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku (mieszkających i pobierających naukę na terenie województwa małopolskiego) za szczególne osiągnięcia:

– w zakresie aktywności społecznej,

– artystyczne,

– sportowe,

– w naukach humanistycznych,

– w naukach ścisłych,

– w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć,

* dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów (mieszkających i pobierających naukę na terenie województwa małopolskiego) za szczególne osiągnięcia:

– w zakresie aktywności społecznej,

– w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,

– artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

– dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4 tys. zł brutto,

– dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5 tys. zł brutto,

– dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6 tys. zł brutto.

Nowa odsłona Regionalnego Programu Stypendialnego ma też nowe rodzaje stypendiów takie jak:

– za szczególne osiągnięcia z w aktywności społecznej, a więc za zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej lub akademickiej wykraczającej poza zwyczajowo przyjęte obowiązki wykonywane bez pobieranie wynagrodzenia finansowego; stypendium to adresowane jest do uczniów oraz studentów,

– w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć, a więc stypendium dedykowane dla uczniów, którzy ubiegają się o co najmniej dwa inne rodzaje stypendiów, a żadnego z nich nie otrzymali z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel,

– w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień, dedykowane dla studentów lat wyższych, studiujących na co najmniej dwóch, dowolnych kierunkach, którzy zaliczyli co najmniej dwa kolejne semestry.

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II charakteryzuje się zupełnie nową formułą w zakresie kryteriów formalnych, a więc samej możliwości składania przez uczniów lub studentów wniosków.

Dotychczas, w Regionalnym Programie Stypendialnym takim kryterium była średnia arytmetyczna ocen (w przypadku uczniów) lub średnia ważona ocen (w przypadku studentów). Doświadczenia pokazały jednak, iż osoby szczególnie uzdolnione, wybitne, często nie mają bardzo wysokiej średniej ocen (rozumianej jako przekraczającej zazwyczaj 5,0) co dyskwalifikuje je w ubieganiu się o wsparcie stypendialne. W przypadku Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji kryterium dostępowym, formalnym, będą uzyskiwane efekty, a więc zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, uczestnictwo w  zawodach sportowych właściwej rangi itp. Warto także zauważyć, iż w przypadku stypendium w zakresie działalności społecznej, taka działalność musi trwać określoną ilość dni (co najmniej 60) i trzeba pełnić w niej istotną funkcję tj. aktywisty.

Średnia arytmetyczna ocen stanowi parametr dodatkowy, punktowany, a więc uczniowie i studenci osiągający także wysokie oceny mają szanse równoważyć wyniki uzyskiwane w konkursach czy olimpiadach przez swoich rówieśników.

Ponadto dokonano szeregu mniejszych, ale bardzo istotnych zmian. np. zmieniono definicję obszaru wiejskiego – teraz to jest każda miejscowość do 20 tys. mieszkańców, doprecyzowano kryteria rankingowania wniosków z taką samą liczbą punktów, konkursy i turnieje obecnie nie muszą już odbywać się na podstawie określonych przepisów ministra. Zastąpiono także dotychczasowe stypendium losowe punktami premiującymi przy każdym innym stypendium, co jeszcze bardziej będzie wyrównywać szanse edukacyjne najbardziej uzdolnionych Małopolan.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji Stypendialnego można składać do 15 października 2021 r. w następujący sposób:

– pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

– osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym lub wrzucenie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w: Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – dziennik podawczy i Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji jest jednym z dwóch programów stypendialnych oferowanych dla uczniów przez samorząd Województwa Małopolskiego, bowiem drugim, komplementarnym względem niego jest Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

źr.: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content