Uroczyste poświęcenie mostu i nadanie imienia ŚP. Wicewojewody Józefa Leśniaka w Szczawie

W niedzielę 18 września 2022 r. na osiedlu Chlipały w Szczawie dokonano uroczystego otwarcia mostu. Nowemu obiektowi nadano imię Józefa Leśniaka, zmarłego w tym roku Wicewojewody Małopolskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych w tym Premier Mateusz Morawiecki oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W uroczystości uczestniczyli również m.in.: Wiceministrowie Sportu i Turystyki Anna Krupka oraz Andrzej Gut-Mostowy, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska, Wiceminister Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, posłowie: Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda oraz Urszula Nowogórska, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz  Wicewojewoda Mateusz Małodziński. W wydarzeniu wzięli również udział: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski, przedstawiciele samorządów lokalnych, mieszkańcy gminy Kamienica, Szczawy oraz Powiatu Limanowskiego. W ceremonii otwarcia mostu i nadania imienia uczestniczyli również najbliżsi śp. Wicewojewody Józefa Leśniaka – żona, syn oraz brat.

Most na osiedlu Chlipały Szczawie noszący od niedzieli imię Józefa Leśniaka, Wicewojewody Małopolskiego był wcześniej kilkukrotnie niszczony przez wezbrania okolicznej rzeki. Obiekt został odbudowany dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja, podniesie, jakość życia mieszkańców. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi szef polskiego Rządu – to także kolejny dowód skutecznej współpracy miedzy państwem a samorządami.

Dzięki takim inwestycjom lokalnym staramy się nie tylko poprawiać komfort życia mieszkańcom i zwiększać szansę na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim pokazujemy, że Polska gminna i powiatowa warta jest wsparcia i współpracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga w swojej wypowiedzi także podkreślił wartość inwestycji dla regionu i jego mieszkańców, odnosząc się do wsparcia ze strony rządu, władz Województwa i Gminy Kamienica oraz do osoby samego Wicewojewody Józefa Leśniaka, który w trakcie swojej pracy samorządowej zabiegał o jej realizacje. Odbudowany most w Szczawie noszący imię zmarłego w maju samorządowca jest uhonorowaniem jego zasług dla regionu :

-Należy podkreślić bardzo dużą pomoc ze strony rządowej dla realizacji tej inwestycji, która otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z funduszy własnych Gminy. Pragnę złożyć szczególne podziękowania na ręce Pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz władz państwowych za współpracę przy realizacji tego ważnego i oczekiwanego w naszym regionie przedsięwzięcia.  Podziękowania składam również dla władz Zarządu Województwa Małopolskiego oraz władz Samorządu Gminy Kamienica – powiedział Starosta Limanowski.

-W tym dniu należy także przypomnieć, że przebudowę mostu w Szczawie osobiście i z wielkim zaangażowaniem wspierał zmarły w tym roku Pan Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, który często odwiedzał to miejsce zabiegając o pozyskanie środków na przeprowadzenie inwestycji. Most, którego patronem jest śp. Wicewojewoda Józef Leśniak jest wiec najbardziej wymownym i pięknym uhonorowaniem jego wieloletnich starań, troski o dobro regionu i pracy samorządowej. – dodał Mieczysław Uryga.

Koszt inwestycji to kwita 1 mln 682 tysiące złotych. Całkowita długość mostu o wzmocnionej belkowo -płytowej konstrukcji wynosi około trzydzieści trzy metry, a szerokość prawie siedem metrów.

Po oficjalnej części uroczystości – poświeceniu i otwarciu mostu w Szczawie odbył się krótki spacer po obiekcie, po czym delegacje i uczestnicy, wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim wzięli udział w odbywającym się tego dnia w Kamienicy II Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content