W piątek odbędzie się XX Sesji Rady Powiatu Limanowskiego

 

W piątek 10 września o godzinie 10.00 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  – zapytania radnych;
  – odpowiedzi.
 1. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 2. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych w roku 2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu limanowskiego.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
 5. Zapoznanie się z informacją o poziomie wykonania kontraktu z NFZ w I półroczu 2021 r. oraz o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w I półroczu 2021 r.
 7. Zapoznanie się z:
 8. a) informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,
 9. b) informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych,
 10. c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Szpitala Powiatowego, przedłożoną Zarządowi Powiatu przez Dyrektora Szpitala.

PRZERWA W OBRADACH

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/202/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności Firmy: Biuro Projektowe „BM Art. Projekt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu, znajdującego się w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego – Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content