W piątek XVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W piątek 14 maja br.  o godz. 11.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

Poniżej porządek obrad.

 

 

 

 

Początek obrad: godzina 11:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za ubiegły rok kalendarzowy.
 5. Wręczenie nagród dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za ubiegły rok kalendarzowy.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  – zapytania radnych;
  – odpowiedzi.

Przerwa.

 1. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 2. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Wojaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. PPUH „Wolimex” na Zarząd Powiatu Limanowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Wojaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. PPUH „Wolimex” na Starostę Limanowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Miastem Limanowa w sprawie budowy obiektu rekreacyjno – sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia w powiecie limanowskim, realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2023 w roku 2020.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Limanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2020.
 11. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego w powiecie limanowskim w roku 2020 „Bezpieczny Powiat Limanowski”.
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content