W Tymbarku szkolą się z musztry

Chłopcy w mundurach maszerują podczas ćwiczeń

7 października w Tymbarku funkcjonariusze Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu rozpoczną cykl szkoleń z zakresu musztry wśród młodzieży tymbarskiego Strzelca, będącej uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN.
Od kilkudziesięciu lat wojskowa – Strzelecka musztra, regulaminowe wypełnianie zapisanych w niej komend towarzyszy tymbarskim strzelcom i uczniom klas mundurowych na zbiórkach, obozach, wycieczkach turystycznych, podczas pełnienia służby i uroczystościach patriotyczno – religijnych.

Przypomnijmy, że musztra to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami / wozami bojowymi /. Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole natomiast musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

W trakcie realizowanych szkoleń widoczne jest zaangażowanie młodzieży i profesjonalne podejście pograniczników do prowadzonych zajęć wśród członków organizacji proobronnej.
Realizacja szkoleń w tymbarskim Strzelcu jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu ze Strażą Graniczną w Nowym Sączu i osobistemu zaangażowaniu Komendanta KaOSG płk SG Stanisława Laciugi , naczelnika Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / KaOSG ppłk SG Krzysztofa Janusa oraz naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań, którym tymbarscy Strzelcy składają serdeczne podziękowania.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content