Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Minister Środowiska informuje, że na gruntach leśnych, wszystkich form własności, na terenie całego kraju w latach 2020-2024 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.
Celem opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace wykonywane będą przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie pracownikom w/w przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych i prowadzenia cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content