MiLA wędrówka po Miodnym Szlaku

Uczestnicy podczas warsztatow MiLA , wędrowka po Miodnym Szlaku

Przedstawiciele marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny z Mszany Dolnej wraz z kreatorami dwóch małopolskich marek lokalnych: Miodnego Szlaku oraz Karpatingu uczestniczyli w ostatnich dniach w dwudniowej wizycie stażowej na Sądecczyźnie. Spotkanie poświęcone było dyskusji i wymianie doświadczeń m.in na temat nawiązywania współpracy, sieciowania marek lokalnych oraz wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.

Zagórzanie, goszczący w ramach rewizyty zorganizowanej przez Miodny Szlak na terenie Powiatu Nowosądeckiego (link) spotkali się tam również ze Stowarzyszeniem Skrawek Nieba (reprezentującym Karpating) oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA (link). W progach Miodnego Szlaku swoich gości powitał sam Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski (link), który wraz z Justyną Tokarczyk Dyrektor Biura Promocji Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (link), skupił się na prezentacji marki „Sądeckie zaprasza”, kreowanej przez ten samorząd, a rozwijającej się we współpracy z Miodnym Szlakiem. Gospodarzy wizyty na spotkaniu reprezentowała Renata Stelmach, Prezes Fundacji Po Zdrowie do Natury, inicjator tej marki (link). To właśnie w tym miejscu powstało źródło wspólnych działań promocyjnych zaprzyjaźnionych marek lokalnych.

Wszystkie odwiedzane podczas spotkania miejsca otwierał jeden klucz – były to podmioty pretendujące do uzyskania Znaku Promocyjnego Miodny Szlak. Kreatorzy Zagórzańskich Dziedzin, którzy złożyli wniosek o uzyskanie Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny, mogli się osobiście przekonać jak ich sąsiedzi przygotowują się do wdrożenia markowego znaku.

Uczestnicy wizyty stażowej mieli okazję zwiedzić m.in.: Muzeum Młynarstwa, Techniki i Rzemiosła Wiejskiego im. Józefa Winiarskiego działające w ramach Osady Młyńskiej w Roztoce – Brzezinach; spróbować lokalnych smaków w restauracji Gościniec Galicyjski działającej na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu; zapoznać się z historią regionu w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, a także odwiedzili gościnne progi Wiejskiej Galerii Malarstwa Kazimierza Twarowskiego w Naszacowicach.

W innych gościnnych progach – Bratkowej Chaty w Binczarowej, podjęto natomiast  plany współpracy pomiędzy markami lokalnymi w Subregionie Sądeckim. Podróżując po Miodnym Szlaku nie można było pominąć dziedzictwa regionu. Zagórzanie doświadczyli go w Powroźniku – połemkowskiej wsi, nawiązującej swoją nazwą do rzemieślników wykonujących liny i powrozy z lnu, konopi i juty. Tam uczestnicy zwiedzili drewnianą cerkiew z 1604 roku (obiekt wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), której patronuje św. Jakub Młodszy Apostoł . Gości Miodnego Szlaku podjęto też w ośrodku RyterSKI.

Dodatkowym przeżyciem była możliwość podziwiania jesiennej przyrody Sądecczyzny, przejeżdżając malowniczą Doliną Popradu i pięknych panoram roztaczających się z pięknie usytuowanej platformy widokowej – ślimaka w Woli Kroguleckiej. Zwieńczeniem wizyty na miodnym szlaku było spotkanie w Centrum Edukacyjnym Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorką pobytu Zagórzańskich Dziedzin na terenie Miodnego Szlaku była Olga Gałek, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA, specjalistka w zakresie marek lokalnych. Wizyta stażowa dot. inicjatyw ekonomii społecznej skierowana była do uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej.

 

źr.: UG Mszana Dolna, fot. Olga Gałek, Magda Polańska

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content