Wsparcie z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w zagórzańskich gminach powiatu limanowskiego

Zdjecie Przedstawiajace moment wreczenia symbolicznego czeku na rece dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej. Na fotografii od lewej stoją: senator jan Hamerski, Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Wiesław Janczyk - Poseł na sejm RP, Agnieszka Orzeł - Dyyrektor MBP w Mszanie Dolnej, Anna Pękała - Burmistrz Mszany Dolnej

27 września podczas swojej wizyty w powiecie limanowskim Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał symboliczne czeki potwierdzające przyznanie przez premiera Mateusza Morawieckiego środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na projekty i inwestycje w naszym regionie.  Otrzyma je miasto Mszana Dolna oraz Gorczański Oddział Związku Podhalan im. Władysława Orkana w Gminie Niedźwiedź.

Miasto Mszana Dolna otrzyma aż 1 000 000 zł na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi”.

Gorczański Oddział Związku Podhalan im. Władysława Orkana w Gminie Niedźwiedź otrzyma natomiast 360 969,36 zł jako dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Rekreacji w Regionie Gorców w Gminie Niedźwiedź”. Obiekt powstanie w miejscowości Poręba Wielka.

Wraz z Wojewodą Małopolskim w przekazaniu czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania uczestniczyli małopolscy parlamentarzyści Wiesław Janczyk – poseł na sejm RP oraz senator Jan Hamerski. Obaj podkreślali wartość obydwu inwestycji dla regionu oraz jego rozwoju oraz wskazywali, że są one przykładem dobrej współpracy na poziomie lokalnym i kierowania rządowych środków na projekty służące dobru wspólnemu, czyli integracji społecznej i rozwijania potencjału regionu.

Burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w miejskiej bibliotece dziękowała za wsparcie, które, jak podkreślała, pozwoli na dokończenie inwestycji rozpoczętej już w 2019 roku.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej i jednocześnie radna powiatu limanowskiego  –  Agnieszka Orzeł podkreślała natomiast , że w zmodernizowanym dzięki ministerialnej dotacji budynku biblioteki ma znajdować się miejsce dla osób niepełnosprawnych i seniorów: – Nie miałoby to racji bytu bez parkingu. Sami nie byliśmy w stanie sfinansować tego zadania.

W przekazaniu czeków dla Oddziału Gorczańskiego Związku Podhalan w Porębie Wielkiej poza parlamentarzystami udział wzięli włodarze gminy Niedźwiedź oraz członkowie miejscowego oddziału związku.

Z rezerwy celowej premiera przeznaczonych zostało ponadto ponad 360 tys. zł na adaptację Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Rekreacji w regionie Gorców w gminie Niedźwiedź.

– Tu, w powiecie limanowskim, u podnóża Gorców i w pobliżu Beskidu Wyspowego, szczególnie ważne są inwestycje w rozwój rekreacji i turystyki. Ale w każdej gminie potrzebne są miejsca, które stają się oazami życia społecznego i kulturalnego. (…) – Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

źr.: malopolska.uw.gov.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content