X – JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU PRZECIW PRZEMOCY

X jubileuszowa edycji konkursu przeciw przemocy - laureaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już po raz kolejny zostało docenione i wyróżnione podczas X Jubileuszowej Edycji Konkursu Przeciw Przemocy w kategorii na najlepsze działanie samorządów powiatowego lub gminnego „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W uroczystej gali odbioru nagród uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk oraz Dyrektor PCPR w Limanowej Monika Nawalaniec.

Jubileuszowa Edycja Konkursu przeciw przemocy odbyła się w 10 lat współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się Ośrodki Pomocy Społecznej z całej małopolski. Tradycyjnie celem konkursu była promocja aktywności prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego a także z zamiarem wyłonienia gminy oraz powiatu najlepiej realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 10- jubileuszowej edycji znalazło się 24 laureatów i 21 wyróżnień.

Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
Za szeroko podejmowane działania informacyjne wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców, a także prowadzenie działań na rzecz wsparcia pracowników socjalny oraz asystentów rodzin pracujących rodzinami uwikłanymi w przemoc.

 

 

Warto przypomnieć, że w latach poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej było wielokrotnie nagradzane w tym Konkursie.

2015
I miejsce w VI Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” 2015
Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego: Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej
Za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, w celu zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków.

2016
I miejsce w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” 2016
Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego: Powiat limanowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
Za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania

2018
I miejsce w IX Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” 2018
Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego: Powiat limanowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
Za najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje

 

Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W Małopolsce system wspierania rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o działanie interdyscyplinarne został zainicjowany w 2002 roku w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”. Działania rozpoczęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie w 2010 roku objęły swym zasięgiem wszystkie powiaty w województwie małopolskim. Wówczas to powstał pomysł docenienia i nagrodzenia tych koalicji, które poprzez współpracę interdyscyplinarną najlepiej wspierają osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij