Zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej nawiązując do pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie wśród ludności informacji o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi  Weterynarii w Limanowej przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).

W odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz informacji zawartych w opracowaniu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach pt: „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z wystąpieniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx.”, dane naukowe, jednoznacznie wskazują, że okresem szczególnie istotnym z punktu widzenia zwalczania grypy ptaków jest okres jesienno – zimowy ze względu na bardzo długi okres przeżywalności wirusa w środowisku wynoszącym w temperaturze + 40 st.C ponad dwa miesiące, a w temperaturach poniżej 0 st. C nawet kilka lat. Wektorem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie, migrujące na duże odległości w okresie jesienno – wiosennym. Do zakażenia drobiu utrzymywanego przez człowieka może dochodzić zarówno poprze korzystanie przez drób hodowlany w gospodarstwie ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki, jak również poprzez zwalczanie wirusa do gospodarstwa przez człowieka (na obuwiu, na kołach pojazdów używanych w gospodarstwie, poprzez zakażoną ściółkę, paszę). Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało  się w tym samym czasie . Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze (o czym wspomniano wyżej). Zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno – zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Jest to związane z ciągłym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego i całego kraju.

Dane kontaktowe Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Bronisława Czecha 6

34-600 Limanowa

tel: (18) 337-17-61

strona internetowa: www.piw-limanowa.pl

e-mail: limanowa.piw@wetgiw.gov.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content