Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne (Gmina Limanowa)

informacja

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 24.09.2019r. z wodociągu wiejskiego Kłodne – punkt poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć (budynek mieszkalny, prywatny) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdań: LZT/W/1496/N/2019 i LZT/W/1497/N/2019.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.
Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 24.09.2019r.
Dobowa produkcja wody : ok. 90 m3dobę
Liczba zaopatrywanej ludności : około 980 osób
Stosowane uzdatnianie wody: okresowe
Liczba pobranych próbek wody – 2

– punkt poboru:
– zbiornik wyrównawczy
– sieć – budynek mieszkalny, prywatny
Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania:
– natychmiast po otrzymaniu w dniu 26.09.2019r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 24/NHK/19 z dnia 26.09.2019r.
o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.
Wynik badania:
a) sieć:
– liczba bakterii grupy coli – 20 j.t. k. w 100 ml wody

b) zbiornik wyrównawczy:
– liczba bakterii grupy coli – 19 j.t. k. w 100 ml wody

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content