Zakończenie szkolenia podstawowego dla członków OSP w KP PSP Limanowa

26 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej poprzez wręczenie zaświadczeń absolwentom kursu dokonano uroczystego zakończenia szkolenia podstawowego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. W uroczystym zakończeniu szkolenia wzięli udział m.in. przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego – Ewa Filipiak.

Słuchacze szkolenia odbywającego się pomiędzy 31 maja a 6 czerwca br. uczestniczyli w łącznej liczbie 126 godzin zajęć, przeprowadzonych przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów teoretycznych jak i przede wszystkim ćwiczeń praktycznych, zgodnie z zapisami  dokumentów regulujących te kwestie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku.

W programie szkolenia, którego założeniem było przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne  w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych. Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych. Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w Komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej w Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej będącej integralną częścią szkolenia. Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP – informuje Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 37 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie 6 lipca br. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem „pozytywnym”. W szkoleniu wzięli udział członkowie jednostek OSP: OSP Niedźwiedź – 3 osoby,  OSP Laskowa – 4 osoby, OSP Zawadka – 1 osoba, OSP Kamienica – 2 osoby, OSP Limanowa – 3 osoby, OSP Wilkowisko – 6 osób, OSP Łososina Górna – 1 osoba, OSP Szczawa – 5 osób, OSP Stara Wieś – 1 osoba, OSP Olszówka – 3 osoby, OSP Pogorzany – 5 osób, OSP Stronie – 2 osoby, OSP Raba Niżna – 1 osoba.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content