Zakończenie szkolenia podstawowego i ślubowanie strażaków OSP

W środę 26 października odbyło się uroczyste zakończenie dwóch edycji szkoleń podstawowych strażaka ratownika OSP połączone z uroczystym ślubowaniem druhów na Sztandar Powiatowy ZOSP RP w Limanowej. Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, a szkolenie zakończyło łącznie 95 osób. Ślubowanie nowych druhów przyjął Prezes Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Limanowej dh. Grzegorz Janczy. W uroczystości uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek.

Jednocześnie trwa proces szkolenia 50 nowych ratowników OSP z terenu powiatu limanowskiego. Obecnie mają miejsce zajęcia związane z zaliczeniem komory dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Krakowie oraz zajęcia z ratownictwa technicznego. W poprzedni weekend słuchacze skończyli zajęcia z pożarów wewnętrznych które odbywały się na poligonie w Łososinie Górnej. Pozytywny wynik pozwoli rozpocząć przygotowania do egzaminu nadającego uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych planowanego na koniec listopada.

Utrzymanie potencjału osobowego jednostek ochrony przeciwpożarowej na Limanowszczyźnie jest jednym z najważniejszych wyzwań czekających nas obecnie. Jest to możliwe tylko pod warunkiem zachowania stałego dopływu kolejnych zastępów dobrze wyszkolonych, uzbrojonych, wyposażonych i zmotywowanych ratowników OSP, którzy będą poświęcać swój czas i wysiłek dla dobra wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Pierwszym ku temu krokiem jest stworzenie odpowiednich warunków do szkolenia, co dzięki współpracy KP PSP limanowa zapewniającej specjalistyczną kadrę, samorządu powiatu limanowskiego, finansującego kursy (m.in. wyżywienie słuchaczy) oraz jednostki OSP w Łososinie Górnej, która otworzyła swój poligon dla słuchaczy szkoleń podstawowych oraz salę wykładową w budynku strażnicy na potrzeby egzaminów – od kilku lat czynione jest z powodzeniem. Świadczy o tym przede wszystkim liczba chętnych zgłaszanych na szkolenia, których liczebność ze względów proceduralnych, ograniczona jest jednorazowo do 50 osób.

Podniesienie atrakcyjności zajęć nie było by także możliwe bez życzliwości następujących organizacji i firm:, właściciela firmy MIDREW udostępniającego terenu pod ww. poligon, klubu LKS „Płomień” oraz właściciela Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku udostępniającego na potrzeby ćwiczeń wraki pojazdów.

Źródło,fot.: KP PSP Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content