Zapraszamy do zgłaszania udziału w XXI Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW Powiatu Limanowskiego

Plakat Przeglądu KGW Powiatu Limanowskiego

Przed nami XXI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Zapraszamy KGW do zgłaszania udziału w tegorocznym przeglądzie, który odbędzie się w Parku Miejskim w Limanowej 7 sierpnia 2022 roku.  

Głównym celem przeglądu jest popularyzacja i promocja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego, tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej oraz rozbudzenie zainteresowania wśród społeczności lokalnych dziedzictwem kulturowym Powiatu Limanowskiego.

Przegląd ma charakter konkursu i adresowany jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń kobiecych działających na terenie powiatu. Udział w konkursie jest okazją do zaprezentowania się i promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

Do udziału w Przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: I lub II do wyboru, III i IV obowiązkowo):
I – konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych (do wyboru)
II- konkurs pieśni ludowych (do wyboru)
III konkurs potraw regionalnych
IV konkurs rękodzieła artystycznego
Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji (I, II, III, IV) co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.

Do udziału w Konkursie może przystąpić po jednej reprezentacji z gminy, którą kwalifikuje się w dwojaki sposób:
• na przeglądach gminnych
• z gmin, gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Wójtowie, samorządowe ośrodki kultury, na podstawie kryteriów przez siebie ustalonych.

Zgłoszenie udziału – telefoniczne (Biuro Promocji, Kultury i Turystyki: 18 3337 901) wstępne zgłoszenie wytypowanej grupy – do dnia 29.07.2022 r., a następnie przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA – do dnia 01.08.2022 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki z dopiskiem przegląd KGW

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin XXI Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

Karta zgłoszenia do XXI Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

Załącznik do karty zgłoszenia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content