Zawiadomienie

IKONKA INFORMACJI

Zawiadomienie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kasinie Wielkiej gm. Mszana Dolna, w odniesieniu do działki ewidencyjnej nr 10936 o powierzchni 0,15 ha poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z inwestycją polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kasinie Wielkiej na działkach 1441 oraz 1440”.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, budynek C II piętro pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu tj. pon. – pt. 7:30-15:30.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content