Zawiadomienie

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

9 maja 2024 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), zawiadamia się, że 8 maja 2024 r. Starosta Limanowski wydał decyzję,
znak: GN.6821.110.2023, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Słopnice Królewskie, gm. Słopnice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8195 poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci kablowej nN 0,4 kV, w ramach inwestycji pn.: „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie – obszar 2 Region Podgórze i Region Limanowa w systemie „pod klucz” – zadanie nr 7 – Jednostka Terenowa Limanowa Wschód”.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. – pt. 730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content