Do końca października trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

Do 31 października br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowane do realizacji w roku 2023.

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych na obszarze powiatu limanowskiego, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad określonych  w Uchwale Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego.

Szczegółowe informacje i wzory formularzy (wniosek, sprawozdanie) znajdują się poniżej:

Uchwała Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.   

wniosek

sprawozdanie

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content