Dofinansowanie na remont i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w okresie od lipca do grudnia 2021 r. realizuje zadanie pn. „Wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego .

Całkowita wartość zadania: 110 000 zł, a dofinansowanie wyniosło 70 000 zł

Główny cel zadania to wyremontowanie i wyposażenie lokalu, w którym utworzony będzie ośrodek interwencji kryzysowej.

Cel szczegółowy zadania obejmuje:

  • Świadczenie usług w ramach interwencji kryzysowej:

– zapewnienie schronienia do 3 miesięcy,

– poradnictwo specjalistyczne,

– pomoc osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski, a bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego.

Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

źr.: PCPR Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content