Informacja Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” dotycząca naboru wniosków

Na śliwkowym szlaku

Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” informuje wszystkich mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania dotacji w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nabory wniosków przeprowadzone zostaną w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (w terminie 16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.)
  • 2.1.2 Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (w terminie 03.10.2019 r. – 17.10.2019 r.)
  • 1.3.2 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji (w terminie 03.10.2019 r. – 17.10.2019 r.)
  • 2.2.1 Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (w terminie 03.10.2019 r. – 17.10.2019 r.)

Wnioski przyjmowane będą w biurze Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”: Więcej informacji można uzyskać tel. 14 68 44 549, lub e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Niezbędna dokumentacja oraz aktualne informacje publikowane są na stronie www.nasliwkowymszlaku.pl.

Inkubator Przetwórstwa lokalnego w Korzennej

24 sierpnia 2019 roku w Korzennej nastąpiło uroczyste otwarcie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, utworzonego przez LGD Korzenna z dotacji pozyskanej ze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zwiedzenia obiektu, jak również uczestniczyli w prezentacji linii do tłoczenia soków, suszenia owoców i wyrobu wędlin oraz degustacji wytworzonych produktów. Od września obiekt jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców Śliwkowego Szlaku.

Stowarzyszeni "Na śliwkowym szlaku"

źródło: UG Łososina

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content