Kolejne inwestycje na drogach powiatu zakończone!

Dwie fotgrafie obrazujace efety końcowe inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie powiatu limanowskiego

22 grudnia odbyły się dwa odbiory zakończonych zadań drogowych realizowanych przez Powiat Limanowski – w Laskowej oraz w gminie Jodłownik w miejscowości Góra św. Jana. 

W Laskowej zakończono wykonanie zadania mostowo -drogowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z dojazdami”. Przebudowa drogi powiatowej na dojazdach do mostu obejmowała łączną długość 712,5 mb w km 0+245 – 0+801 i km 0+832 – 0+973. Prace trwały od sierpnia, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej.

Przedmiotem zadania było: w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu mostowego: rozbiórka płyty starego mostu wykonanie nowej wzmocnionej płyty mostu wraz z poszerzeniem nawierzchni i wspornikiem chodnikowym, wykonanie zabezpieczeń brzegowych a ramach dojazdów :wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacją odwodnienia, umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi, budowa kanału technicznego oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania drogowego.

W oficjalnym odbiorze udział wziął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański oraz inspektor nadzoru i właściciel firmy BUDMOST Rafał Jędrzejek.
Wykonanie przedmiotowego zadania było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Całość wynagrodzenia robót budowlanych to 1.665.703,33 zł brutto w tym 50% rezerwa subwencji ogólnej – 832 851,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 832 852,33 zł.

Kolejna zakończona inwestycja to zadanie pn: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1623K Zegartowice-Góra Jana – Szczyrzyc w km 3+450 – 3+700 w miejscowości Góra św. Jana”( odcinek od granicy Powiatu do wysokości Kościoła Parafialnego – strona prawa ). Zakres zadania obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia liniowego z korytek wodościekowych oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. Wartość wykonanych robót to 89.002,80 zł, brutto. Wykonawcą inwestycji była firma DROGBUD s.c. ze Słopnic. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Radni Powiatu Limanowskiego: Bogumił Grzyb oraz Stanisław Nieczarowski, Dyrektor PZD w Limanowej  Marek Urbański, inspektor nadzoru oraz Stanisław Staśko – właściciel DROGBUD – wykonawcy zadania.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content